Taxaties

Taxatie van uw woonschip voor de verzekering kan in vele gevallen van belang zijn. De aankoopwaarde geldt niet als de vervangingswaarde van het schip of ark. Wat zijn precies de vaste aanhorigheden, verbouwingskosten en toebehoren? Wat is de waarde van de ligplaats? Dus wat is de verzekeringswaarde?

Een taxateur kan daar uitsluitsel over geven.

Zo ook taxeren wij:

  • de executiewaarde bij eigen gebruik of in verhuurde staat
  • de onderhandse verkoopwaarde bij eigen gebruik of in verhuurde staat

Deze waarden worden gebruikt bij boedelscheidingen, bijvoorbeeld door de sociale dienst i.v.m. uitkeringen e.d. en nog door vele andere instanties en (overheids-) diensten.

Expertise

Beffers & Co staat u in het geval van schade bij om u van een zo volledig mogelijk schaderapport te voorzien, zodat de expert van verzekeraars u niet alsnog met schade laat zitten.

Deze expert van verzekeraars wordt betaald door verzekeraars en is hierin niet geheel onpartijdig.
Dus is het ter hand nemen van een eigen expert vaak van belang en wordt deze tegenexpertise in uw polis genoemd en doorgaans vergoed.
Kijk dit goed na bij eventuele schade en/of onenigheid met de verzekering en roep de hulp in van een expert zoals Beffers & Co.