Beffers & Co is een scheepsrestauratie bedrijf dat voortborduurt op de kennis en kunde van de scheepswerf Beffers ofwel het “Groenland” aan de Tweede Wittenburgerdwarsstraat waar de familie Beffers rond 1890 reeds werkzaam was.

Vanaf 1957 werden er nieuwe stalen dekschuiten gebouwd, “ De Amsterdamse Dekschuit”, van 100 tot 465 ton groot . De laatste werd in 1985 opgeleverd. Tevens werden er traditionele scheepjes en schepen gebouwd.

Toen de nieuwbouw afliep, veranderde het werk in het onderhouden van woonschepen. Deze schepen zijn van oudsher meestal vrachtschepen zoals tjalken, aken, klippers e.d., waar de Firma Beffers als enige in Amsterdam restauraties aan het bovenwatergedeelte verrichtte, hetgeen waar ik nu het bedrijf op laat voortbestaan.

De ‘ik-figuur’ is Gerard van Rossum, opgeleid aan de Hogere Zeevaart school. In 1965 bij de Koninklijke Hollandsche Lloyd begonnen aan een carrière als scheepswerktuigkundige, waar hij heeft mogen stoeien met de techniek van motoren, ketels, turbines, machines en werktuigen, m.a.w. het gehele schip.

In 1979 net voor de overname door de Nedlloyd is hij bij taxatiebureau Bijl in dienst getreden, waar hij de taxaties (waardebepalingen) voor de industrie verzorgde.
Bij Suikerfabrieken (C.S.M. en Suiker Unie), Brouwerijen (Heineken, Amstel en Brand), Meel- en levensmiddelenbedrijven (Wessanen, Honig, Conimex enz.) en Machinefabrieken van groot tot klein, heeft hij diverse technische schades en speciaaltaxaties mogen uitvoeren en begeleiden.

Na een aantal fusies en de teruggekeerde kriebels om weer wat met z`n handen te gaan doen, heeft Gerard in 1989 de stap genomen om samen met Simon Beffers de scheepswerf Beffers & Co te gaan leiden.

In 1999 is daar een einde aan gekomen, daar de gemeente met haar saneringsplannen ons de das heeft omgedaan. Simon is toen gestopt, het werd hem teveel om na meer dan 10 jaar strijd, opnieuw met de gemeente te moeten vechten voor een nieuwe lokatie.

Ik, Gerard van Rossum, eigenaar van Beffers & Co, bied nu mijn kennis en kunde aan op het gebied van restauraties, reparaties en taxaties van schepen en dergelijken, alsmede het installeren van alle mogelijke installaties als verwarming, kachels, zonnecellen, toiletpompen enz. Dit alles in overleg samen of alleen en verder kunt U mij om alle mogelijke adviezen vragen. Tevens ben ik schipper met groot vaarbewijs.